Leffe

Leffe, een brouwtraditie sinds 1240

De Abdij van Leffe, opgericht in 1152, was een norbertijnenabdij waar kanunniken in een gemeenschap samenleefden met bijzondere aandacht voor opvang en gastvrijheid; talrijke pelgrims konden altijd in de Abdij van Leffe terecht.

Leffe History

In 1240 besloten de kanunniken een brouwerij te bouwen om een gezonde en versterkende drank te bereiden (in die periode heersten ziektes zoals de pest en het koken van water tijdens het brouwproces van het Leffe bier doodde alle ziektekiemen). Na de Franse Revolutie werd de abdij in 1929 heropgericht; ook de abdijkerk op het oude abdijdomein werd heropgebouwd nadat de mooie 18de-eeuwse kerk was afgebroken. Iedere kloosterling vervulde een specifieke taak en verbond zich ertoe de parochies te bedienen.


De abdij van Leffe in 1740 tijdens haar gloriedagen: Op de voorgrond is de watermolen met puntgevel in vakwerk te zien langs het de rivier van Leffe. Achteraan links zijn tegenover elkaar twee vijandige burchten te zien: de toren van Montorgueil en het kasteel van Crevecoeur. Een niet-geestelijke meesterbrouwer werkte voor de abdij en bereidde zo een verrukkelijk bier dat de parochianen van Leffe ‘s zondags liever een lekkere Leffe dronken dan naar de mis te gaan. De abt moest krachtig ingrijpen.

Leffe History

Leffe History

De abdij en brouwerij werden gesloten tijdens de Franse Revolutie en leken slechts een verre herinnering, totdat de abdij in 1929 heropgericht werd. In 1952 besloten abt Nys en Albert Lootvoet de brouwtraditie en de goedbewaarde receptuur van Leffe te hervatten om een gamma van heerlijke Leffe bieren aan te bieden. Ab-Inbev heeft de fakkel overgenomen en stelt zich tot taak de traditie van het Leffe bier, die kan nagetrokken worden tot 1240, voort te zetten.